دهانه بیجورد

دهانه بیجورد
جواد یوسفی چهارشنبه 1 شهريور 1391 | 11 سال پیشیکی از مناطق مفرح و خوش آب و هوای شهرستان بردسکن می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال این شهرستان در میان دو کوه سرتنگل و بیجورد واقع است و از مناطق بسیار حساس و استراتژیک شهرستان در جنگلها به حساب می‌آمده و هنوز شالوده سنگرهای نگهبانی در دامنه قلعه باقی است و چشمه آب سرد و گوارایی در زیر درخت کهنسال معروف به چنار جاری و آتش مسافرین و گردشگران را مرهم است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاخراسان رضویکلید‌واژهدهانهبیجورد1147 بازدید