چشمه آب گرم مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی
مهدی مخلصیانجمعه 26 شهريور 1389 | 13 سال پیشچشمه آب گرم مرتضی علی روستای خروان طبسدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهایزدکلید‌واژهچشمهگرممرتضیعلی901 بازدید