چشمه آب گرم مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی
مهدی مخلصیانجمعه 26 شهريور 1389 | 13 سال پیشچشمه آب گرم مرتضی علی، در نزدیکی روستای خروان در فاصله حدود 40 کیلومتری از شهر طبس قرار دارد.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهایزدکلید‌واژهچشمهگرممرتضیعلی1035 بازدید