هنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)

هنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)
یك نمونه از هنر صخره ای كهن (هزاره ی سوم ق.م.) كه هنرمند با تكنیك هنری قوی، به بهترین صورت ممكن حس درونی خودش را برسنگ سخت انتقال داده و از هزاران سال پیش تاكنون با تاریخ و بشریت گفته است. محل : تیمره (كوه های اطراف خمین) عكاس: محمد ناصری فرد تاریخ: زمستان 8800
محمد | يكشنبه 28 شهريور 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com