پرسپولیس

پرسپولیس
نقش شیر وگاو درتخت جمشید به معنی آغاز سال نو میباشد عكس از هادی كرایی00
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپرسپولیس
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت