دروازه ملل

دروازه ملل
دروازه ملل تخت جمشید از آثار بجای مانده بعداز حمله اسكندر عكس از هادی كرایی00
هادی | شنبه 25 ارديبهشت 1389
محمد | شنبه 25 ارديبهشت 138900
متاسفانه کیفیت عکس خیلی پایین است .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدروازهملل
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت