آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوه

آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوه
امید چنگیزی پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشدر شهر مرزی نوسود (از توابع شهرستان پاوه) واقع گردیده،تا پاوه حدود 45 دقیقه می باشددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهآبشارسَروَزَنشهرمرزینوسودشهرستانپاوه1204 بازدید
آخرین پست‌ها