رقص های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings

رقص  های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings
نقش رقص های آیینی، نمادهایی برای بیان مفاهیم و اندیشه ها. تكه سفالی كه بر آن انسان هایی در حال اجرای مراسم آیینی اند، با پیامی همگون نقش سنگ نگاره های كهن. این تكه سفال منقوش هم اكنون در موزه ی لوور فرانسه نگهداری می شود و متعلق به چشمه علی شهر ری (نیمه هزاره چهارم پ.م ) است.1 شاخصه ی مهم و جالب در این دو اثر كهن وجود نقش زن هایی است كه درحال اجرای مراسم آیینی اند. نكته ی كسل كننده ، غفلت ما از این آثار كهن و ارزشمند است تا جایی كه حتی در بعضی محافل علمی ایران، برای بیان مصداق هایی از رقص های آیینی در ایران، یا ابراز بی اطلاعی می شود ، یا از كشورهایی نظیر پرو، اسپانیا، جمهوری آذربایجان و حتی افریقا و... نام برده می شود. چه خوب است كه نمادهای هویتی و شناسنامه های ملی كشورمان را پاس بداریم. چرا كه درك و فهم درست آنها، چراغ راه آینده اند و دیگر متعلق به گذشته نیستند. تقدیم به مردم شریف ایران به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی محمد | شنبه 15 اسفند 13881100 بازدید
تقی درود بی کران بر شما در این فضای موجود کمترین کاریست که می توانیم انجام دهیم. برای شما و خانواده محترمتان سالی سرشار از پیروزی و شادکامی آرزومندم . با سپاس فراوان ارادتمند شما قاسمی شنبه 15 اسفند 1388 | 12 سال پیش
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .