منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
منطقه ییلاقی گلندرود : روستایی رویایی كه متاسفانه بعلت كمبود وقت نامش را متوجه نشدیم.ولی تصور زندگی درآن برای دوست داران طبیعت و بیزاران از تكنولوژی، بسیار آرمانی وروحبخش است.سید مجتبی | يكشنبه 18 مرداد 13881102 بازدید
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386