منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
منطقه ییلاقی گلندرود : روستایی رویایی كه متاسفانه بعلت كمبود وقت نامش را متوجه نشدیم.ولی تصور زندگی درآن برای دوست داران طبیعت و بیزاران از تكنولوژی، بسیار آرمانی وروحبخش است.00
سید مجتبی | يكشنبه 18 مرداد 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386