کوههای اطراف اورامان تخت

کوههای اطراف اورامان تخت
کوههای اطراف اورامان تخت سال 1388 این روستا مرکز دهستان اورامانات در جنوب شرقی مریوان قرارداشته و جاده ای بطول 75کیلومتر آنرا بشهر مریوان متصل میکند. حدود 30کیلومتر آن آسفالت و بقیه خاکی است.جاده در دامنه کوههایی قرار گرفته که از زیبائی فوق العاده ای برخوردار است.این روستا در دره ای شرقی-غربی و در شیب تندی روبروی یال شمال کوه "تخت" واقع شده است. خانه های روستا بطور کلی از سنگ و اغلب بصورت خشکه چین و بصورت پلکانی ساخته شده. این روستا در بین اهالی روستاهای منطقه به اورامان معروف است و مراسم پیرشالیار در آن برگزار میشود. بنا به اعتقاد مردم منطقه، این روستا شهری بزرگ بود و مرکزیتی خاص داشت و بهمین حاطر از آن بعنوان تخت یا مرکز (حکومت) ناحیه اورامان یاد میکردند. وضعیت خاص روستا از نظر معماری، موقعیت چشمه های پر آب، و نیز مراسم خاص و آداب و رسوم و وجود مقبره و مسجد پیرشالیار و بویژه جمعیت سکنه قابل توجه آن ، نشانگر اهمیت آن در زمان ساسانی است. قبل از دوره ساسانی نیز در متون سومری به "هورم" اشاره شده است.کاوه حق | جمعه 12 تير 1388
کاوه حق پناهکاوه حق پناههموند از جمعه 12 تير 1388