هتل قدیم رامسر

هتل قدیم رامسر
این كاخ مطعلق به رضا پهلوی بوده است كه بعد از انقلاب به عنوان هتل از آن استفاده می كنند00
banihashemian | پنجشنبه 26 دی 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیهتلقدیمرامسر
banihashemian عضویت از پنجشنبه 26 دی 1387