روستای جواهرده از بالا

روستای جواهرده از بالا
این روستا چند كیلومتر بعد از رامسر واقع شده است و در دل كوه بوجود آمده است00
banihashemian | پنجشنبه 26 دی 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
banihashemian عضویت از پنجشنبه 26 دی 1387