سپید دشت

سپید دشت
سید امیر علی قوامیدوشنبه 11 آذر 1387 | 14 سال پیشاین دشت در کیلومتر 50 جاده سپیددشت میباشددسته بندیکوه‌ها و قله‌هالرستانواژه کلیدیسپیددشت986 بازدید