سپید دشت

سپید دشت
این دشت در کیلومتر 50 جاده سپیددشت میباشد00
سید امیر | دوشنبه 11 آذر 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هالرستان
واژه کلیدیسپیددشت
سید امیر علی قوامیعضویت از يكشنبه 19 خرداد 1387