زاوین

زاوین
زاوین یكی از بخشهای كلات نادری كه در حاشیه جاده مشهد-كلات نادری در 110 كیلو متری مشهد مقدس واقع شده است. زبان مردم این روستا فارسی با لهجه مخصوص می باشد0 شغل مردم روستا به تعداد محدود كشاورز و دامپرور و به تعداد كثیر كارمند و جوانان روستا اكثرا جویای كار در شهر های بزرگ می باشند. جدیدا در انتهای روستا شهرك صنعتی احداث شده كه نقش مهمی در جذب نبروی جوان داشته است. در حاشیه روستا رودخانه فصلی قرار دارد. زاوین در دو قسمت تفكیك شده بنام زو سفای و زو علیا می باشد . زو علیا در ارتفاع تپه ای زیبا در بالاتر از زو سفلا واقع شده است. عکس سعید زنجانی محمد ب | سه‌شنبه 7 آبان 1387830 بازدید
محمد جالب بود . البته یک خصوصیتش مربوط به همه روستاها هست . مهاجرت به شهرهای بزرگ برای کار ...سه‌شنبه 7 آبان 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیزاوین
محمد ب مهرپوياهموند از سه‌شنبه 30 مهر 1387