تخت جمشید

تخت جمشید
باز هم گوشه ای از این اثر باستانیبهروز | دوشنبه 25 شهريور 13871014 بازدید
سیما مافی خیلی زیبا بود از این عکسا اگر بازم دارید برای منم بفرستید با تشکردوشنبه 25 شهريور 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیتختجمشید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.