پل و تونل

پل و تونل
این یكی از پلها و تونل هایی است كه در مسیر دزفول به دورود كشیده شده ( در زمان رضا خان) و برای رسیدن به آبشار شوی باید از این مسیر عبور كرد00
مجید | يكشنبه 25 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیتونل
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386