باغ دولت آباد

باغ دولت آباد
رضا عطاییپنجشنبه 22 شهريور 1386 | 16 سال پیشباغ دولت آباد از باغ‌های قدیمی شهر یزد است. بخش ورودی باغ به سال ۱۱۶۰ توسط محمدتقی خان بافقی که به خان بزرگ معروف بوده ساخته شده و در حدود ۲۶۰ سال قدمت داشته و محل اقامت حاکم وقت و معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند بوده است که در حال حاضر زیر نظر یکی از نوادگان محمدتقی خان به نام محمد علی خان معزالدینی اداره میشود. این مجموعه یادگاری است از دوره‌های افشاریه و زندیه که شامل عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آئین و تالار آینه، عمارت تهرانی، آب انبار دو دهانه و باغ ناصر است. فضای سبز باغ درختان میوه مانند انگور و سرو و کاج داشته و همچنین گل های محمدی و سرخ نیز در باغ دیده می‌شوند. (برگرفته از ویكی پدیا) موقعیت: N31 54 04.5 E54 21 09.6 دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هایزدکلید‌واژهباغدولتآباد1058 بازدید
نمای ایران (:پنجشنبه 22 شهريور 1386 | 16 سال پیش