قلعه پرتقالی ها

قلعه پرتقالی ها
محمد ارجمندیيكشنبه 7 مرداد 1386 | 16 سال پیشاین‌ قلعه‌ را در سال‌ 1030 هجری‌ قمری‌ به‌ دستور پادشاه‌ اسپانیا، در انتهای‌ شمال‌شرقی‌ جزیره‌ قشم‌ ساخته‌اند. قلعه‌ مذكور دو حصار و برج‌هایی‌ در چهارگوش‌ دارد. در داخل‌ قلعه‌ هنوز هم‌تعدادی‌ لوله‌ زنگ‌ زده‌ توپ‌ وجود دارد. مطلب و عكس از سی دی ایران كهنتر از تاریخ ۱۳۸۵© نشر ایرانگرداندسته بندیدژها ، قلعه ها ، برج و مناره‌هاهرمزگانواژه کلیدیقلعهپرتقالی844 بازدید