تخت جمشید

  • تخت جمشید
  • تخت جمشید
  • تخت جمشید
  • تخت جمشید
  • تخت جمشید
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیشداریوش كبیر كه به مصر رفته و معماری آن را دیده بود ، پس از به قدرت رسیدن تصمیم به ساخت بنای گرفت كه با شكوه ترین بنای عصر خود باشد و در ساخت آن از تمامی اساتید معماری و هنر دنیای كهن استفاده نماید. تخت جمشید نتیجه كار هنرمندان یك كشور نیست ، بلكه گالریی است از آثار هنرمندان آن زمان. بنای تخت جمشید كه در دامنه كوه رحمت ساخته شد ، نزدیك به 180 سال طول كشید. پس از داریوش (تالار آپادانا(۱) و کاخ تچر، تچرا یا سالن آینه در زمان حیاط داریوش بزرگ)، شاهان دیگر هخامنشی به بنای اصلی آن اضافه نمودند. كاخ هدیش ، حرمسرا و كاخ صدستون از آثار دیگری بودند كه خشایارشاه پسر داریوش كبیر دستور ساخت آن را داد. iranview.irدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهتخت جمشیدداریوش كبیرپرسپولیسكاخ صدستونحرمسرادامنه كوه رحمت937 بازدید
  • کاخ آپادانا - تخت جمشیدآپادانا با شكوه ترین كاخ تخت جمشید است .واژه آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است ،(یا جائیكه در آن همگان به خدمت شاه شرفیاب می شوند). آپا...
  • آپاداناپانورامای (كروی) 360 درجه ای از كاخ آپادانا در تخت جمشید آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است
  • کاخ تچر - تالار آینهکاخ تَچَر (تچرا) و یا تالار آینه نخستین کاخی که در تخت جمشید (به قول یونانییان، پرسپولیس) به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی ساخته شده. سنگهای خاکستری این کاخ بسیار براق بود و عکس آدمی در آن می افتد. بر روی دیواره‌های پلکان های این کاخ نقوش گوناگونی نقش بسته است. کتیبه هایی از داریوش اول (بزرگ)، خشایارشا و اردشیر سوم در این کاخ به جای مانده‌ است.
  • چاه سنگیچاه سنگی در دامنه كوه رحمت (تخت جمشید- پارسه - پرسپولیس) از دوران هخامنشی كه در طول عمر 2500 ساله خود كاملا سالم مانده است.
  • دروازه ملل - تخت جمشیدیك اتاق چهار گوش با چهار ستون سنگی بلند نقشه دروازه ورودی تخت جمشید را می سازد. این اتاق دارای دو در بزرگ و دو مجسمه گاو است كه كناره ها ی آن را دربرگ...