دره ستارگان قشم

  • دره ستارگان قشم
  • دره ستارگان قشم
  • دره ستارگان قشم
  • دره ستارگان قشم
مهدی مخلصیانسه‌شنبه 2 فروردين 1401 | 2 سال پیشقشم جزیره‌ای نه چندان بزرگ است که شگفتیهای گوناگونی را در خود جای داده است، شاید از این رو است که به عنوان ژئوپارک در یونسکو به ثبت رسیده است. یکی از شاخص ترین این شگفتی‌ها دره ستارگان است. دره ستارگان در شرق جزیره و نزدیک روستایی به نام برکه خلف قرار دارد. شکل‌گیری این دره را حدود ۲ میلیون سال قبل تخمین می‌زنند. عامل ایجاد این دره و شکلهای زیبای درون آن عوامل فرسایش‌دهنده مانند آب و باد است. بازدید از این دره حدود ۱ تا ۱.۵ ساعت زمان می‌برد و کافی است که پس از رسیدن به محل مسیر سنگچین را دنبال کنید. بهترین زمان برای بازدید ماه آخر زمستان و ماه نخست بهار است.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیهرمزگانکلید‌واژهجزیرهقشمدرهستارگان151 بازدید