تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز

  • تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز
  • تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز
  • تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز
  • تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز
  • تپه حصار دامغان از دوران نوسنگی تا امروز
بابک ارجمندیشنبه 20 دی 1399 | 3 سال پیشتپه حصار در نزدیکی جنوب شهر دامغان و هم اکنون در منطقه خشک قرار گرفته است.بر اساس مطالعات انجام شده تاریخ قدیمی‌ترین بخش های تپه‌حصار به اواسط هزارۀ پنجم پیش از میلاد مسیح بر می گردد. iranview.irدسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیسمنانکلید‌واژهتپه حصاردامغانتپه باستانیدوره نوسنگی1055 بازدید
  • تپه حصار دامغانتپه حصار دامغان در 2 کیلومتری جنوب شهرستان دامغان، در منطقه‌ای نیمه‌خشک و در پای مخروط‌افکنه‌های جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته است.
  • مسجد تاریخانه دامغانمسجد تاریخانه قدیمی‌ترین مسجد در ایران است.
  • مسجد تاریخانه دامغانتاریخانۀ دامغان معبدی‌ست که در دورۀ اسلامی به عنوان مسجد از آن استفاده می‌شد
  • مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایرانمسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.
  • پیر علمدار دامغانآرامگاه پیر علمدار واقع در محلۀ خوریا، نزدیک مسجد دامغان و در خیابان شهید مطهری، از آثار تاریخی ارزشمند قرن پنجم ایران است.