ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش چهارم)

  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش چهارم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش چهارم)
  • ترکیب‌بندی در عکاسی (بخش چهارم)
مهدی مخلصیانشنبه 6 ارديبهشت 1399 | 4 سال پیشقطر بالارو قطر میانه خط افقی و عمودی است و از نظر گرمی و سردی متعادل است. قطر تحرک دارد و چشم را با خود به گوشه تصویر می‌برد و برای اینکه نگاه را به بیرون عکس نکشاند به بازدارنده‌ای عمودی یا افقی نیاز دارد. قطری که از گوشه پایین سمت چپ به گوشه بالا سمت راست می‌رود موزون‌ترین و متعادل‌ترین قطر است و کمترین نیاز را به بازدارنده‌های عمودی یا افقی دارد (عکس شماره ۱۷). قطر پایین‌رو قطر پایین‌رو از گوشه بالای سمت چپ به سمت گوشه پایین سمت راست حرکت‌ می‌کند. این حرکت بسیار قوی است و به بازدارنده‌ای عمودی و افقی برای جلوگیری از خروج چشم از گوشه پایین راست تصویر نیاز دارد. عکس شماره ۲ که پیشتر در بخش قطع مربع آمده است، همه انواع خط راست اصلی را در برمی‌گیرد. در کنار هم بودن همه این انواع به همراه قطع مربع، تعادل کاملی را می‌رساند. خط مایل به خط‌های راست دیگر به جز خطهای افقی،‌عمودی و قطری که در راستاهای دیگری امتداد دارند خط مایل می‌گویند. خط مایل با نقطه که محکم در جایگاهش ثابت است در تضاد است. خط مایل بی‌نظمی و بی‌تعادلی را وارد عکس می‌کند که باید به وسیله خطهای افقی یا عمودی دوباره برقرار شود. در عکس شماره ۱۸ لبه‌های پله‌های برقی در دو طرف عکس، قاب پنجره‌ها و لبه دیوار دو طرف خط‌های مایل هستند که با خطهای افقی لبه پله‌ها و نیز خطهای عمودی چترها به تعادل می‌رسد. گونه‌های دیگر خط تمامی خطهایی که در مسیر مستقیمی حرکت نمی‌کنند در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. مانند خطهای منحنی، موجدار، دندانه‌دار (زیگ‌زاگ) و هر نوع دیگری از خط. هر خط بیان خاص خود را دارد. خطی که دارای مسیری با زاویه‌ها و دندانه‌های تیز است دارای بیانی سخت‌تر و خشن‌تر از خطی با انحناهای نرم است. خط‌های دارای مسیر آزاد دارای بیشترین قدرت بیان هستند. این نکته در عکس‌های تک رنگی که تضاد بالایی دارند بهتر دیده می‌شود.در عکس شماره ۱۹ تضاد تیرگی شاخه‌ها در پس‌زمینه روشن خط‌های آزادی را ایجاد کرده که در مرکز آن یک خط عمودی قرار گرفته است. خطها با یکدیگر نیز می توانند تضاد داشته باشند. خطی دندانه دار اگر در کنار خطی با مسیر آزاد قرار گیرد دندانه‌دارتر به نظر خواهد رسید این نکته در همان عکس بین شاخه‌های دندانه‌دار دارای برگ با دیگر شاخه‌ها دیده می‌شود. منبع : کتاب «ترکیب بندی در عکاسی» نوشته هارالد مانته ترجمه پیروز سیار همه عکسهای این بخش از نگارندهدسته‌بندیآموزشکلید‌واژهترکیب بندی در عکاسیبخش چهارمآموزش1349 بازدید
سپیده ممنون و عکس ها در متن خیلی خوب هستنددوشنبه 8 ارديبهشت 1399 | 4 سال پیش