نمای ایران راهنمانمای ایران راهنماعضویت از چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398ما آماده ایم تا پاسخگو باشیمiranview.irinstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com
30
چگونه از درها و پنجره ها عکاسی کنیممی‌دانید که نور مهمترین عنصر در هر عکسی است که می گیرید. بعضی اوقات شما به اندازه کافی خوش شانس هستید که نور فوق العاده ای پیدا کنید، ودر این حالت، عکس های شما بهترین حالت خود را می گیرند. در بعضی اوقات شما با نور چالش برانگیزی درگیر می شوید، و برای بهره‌گیری هر چه بهتر از موقعیت ، باید برخی از استراتژی‌ها را به کار بگیرید. نورسنجی در پنجره و درها چالش برانگیز است. نوری که از منفذی از ساختمان به داخل فضا وارد می شود، خواه با یک تکه شیشه ای پوشانده شود و خواه بدون پوشش باشد، در مقایسه با نور محیط یک اتاق بسی2 سال پیش
1 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 627چگونه از درها و پنجره ها عکاسی کنیمعکاسی