نمای ایران راهنمانمای ایران راهنماهموند از چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398ما آماده ایم تا پاسخگو باشیمiranview.ir
چگونه از درها و پنجره ها عکاسی کنیمنمای ایران راهنمانمای ایران راهنماچگونه از درها و پنجره ها عکاسی کنیممی‌دانید که نور مهمترین عنصر در هر عکسی است که می گیرید. بعضی اوقات شما به اندازه کافی خوش شانس هستید که نور فوق العاده ای پیدا کنید، ودر این حالت، عکس های شما بهترین حالت خود را می گیرند. در بعضی اوقات شما با نور چالش برانگیزی درگیر می شوید، و برای بهره‌گیری هر چه بهتر از موقعیت ، باید برخی از استراتژی‌ها را به کار بگیرید. نورسنجی در پنجره و درها چالش برانگیز است. نوری که از منفذی از ساختمان به داخل فضا وارد می شود، خواه با یک تکه شیشه ای پوشانده شود و خواه بدون پوشش باشد، در مقایسه با نور محیط یک اتاق بسی
1 نتیجه
دنبال کنندگاننمای ایران بابک ارجمندیحسن  صفریمحسن  جمالیجمال زعیمی یزدیمهدی مخلصیانعبدل شعبانیمحمد رزازاننادر چقاجردیفرصاد حیدریاسفندیار خداییدریاچه کویر