شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه

شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه
طی مطالعات میدانی که بر روی نقاشی‌های کهن غارها و کوه های نقاط مختلف ایران داشتیم. با نقش های متنوع از اسب های وحشی روبرو می شدیم که طی دوره های متفاوت به دست هنرمندان این سر زمین خلق شده بودند( نشان از دیده های هنرمندان و زیستگاه آنها دارد). رنگین نگارنده ها بیشتر در غارهای لرستان و نمونه‌های کوبشی در کوه ها و دره های نقاط مختلف ایران با تکنیک های هنری و بهره‌گیری از ابزار گوناگون حک شده بودند. دیرینگی خیلی از آنها شاید از رنگین نگاره ها و نمونه‌های کوبشی دیگر نقاط دنیا بیشتر باشد که در آینده با بهره‌گیری از تکنولوژی طیف سنجی شتاب دهنده راز قدمت آنها نیز همچون کشف شأن آشکار خواهد شد. 10
محمد | چهارشنبه 8 خرداد 1398
سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شدهکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در آمریکا ارسال کردیم و...
شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و نقاط مختلف ایران و جهان!در تاریخ 31 اوت 2014 مریخ نورد کنجکاوی عکسی بر روی یک تخته سنگ در مریخ را به ناسا ارسال کرد که باعث شگفتی جهانیان شد.
پژوهشگران و سنگ نگاره های ایرانپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا چه سختی که متحمل می شوند.
رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکانقش اسب سواری درحال شكار که چون سرخپوستان کهن امریکا تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com