رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ

  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
تخته سنگی غول پیکر با نقش های متعدد، که از همه جالبتر نقش انسان بزرگی است که به حالت احترام و نیایش دست ها بر سینه دارد. حداقل قدمت آن با توجه به جهت و زاویه شیب بوم، هزاره پنجم پ.م است. جالب آنکه پیکره های گلی مکشوفه در جیرفت ( هزاره سوم پیش.م)، معبد اور در بین النهرین و پیکره های مفرغی در مارلیک هم با قدمت های کمتر و همگون نیز دیده می شود! شاید این باورهای آیینی از مرکز ایران به دیگر نقاط برده شده باشد. کشف و عکس: محمد ناصری فرد. محل : تیمره، کوه های اطراف خمین. 30
محمد | دوشنبه 13 اسفند 1397
محمد | يكشنبه 25 اسفند 139800
درود بر شما جالب بود ...سپاس از اطلاعات شما♥
پژوهشگران و سنگ نگاره های ایرانپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا چه سختی که متحمل می شوند.
رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکانقش اسب سواری درحال شكار که چون سرخپوستان کهن امریکا تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد.
شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و نقاط مختلف ایران و جهان!در تاریخ 31 اوت 2014 مریخ نورد کنجکاوی عکسی بر روی یک تخته سنگ در مریخ را به ناسا ارسال کرد که باعث شگفتی جهانیان شد.
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شدهکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در آمریکا ارسال کردیم و...
سنگ نگاره های تیمره گلپایگان جلوه ای دیرینه از تاریخ هنر ایران زمینتصاویر زیبایی از زیست گوزن مرال در هزاره های دور در منطقه تیمره گلپایگان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com