نان محلی رخته

  • نان محلی رخته
  • نان محلی رخته
  • نان محلی رخته
  • نان محلی رخته
  • نان محلی رخته
خمیر انرا نرم (شل) بر میدارند نیاز به استراحت ندارد بعد از داغ شدن تابه (ساج) خمیر را با دست روی ان پهن میکنند و با نوعی سس ماهی (مهیاوه یا سوراغ ) و روغن انرا اغشته و گرم گرم تناول میکنندعبدل | جمعه 4 فروردين 13961220 بازدید
آرام من امتحان کردم خوبه تو بندر زیاد طرفدار داره شنبه 5 فروردين 1396 | 5 سال پیش
نمای ایران سپاسشنبه 5 فروردين 1396 | 5 سال پیش
عدنان نوش جانيكشنبه 6 فروردين 1396 | 5 سال پیش
رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
هاش - فین هرمزگانهاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند .
زمستان فصل شکفتندر هرمزگان بخاطر شرایط آب و هوایی زمستان تازه فصل شکفتن و به بار نشستن است و این گل زیبای وحشی هم در کوهستان فین تازه به گل نشسته دیماه 94
آبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...
گنجر / سریشدرختچه ای است چند ساله که تا 2 متر رشد میکند. از شیره آن که از تنه اش تراوش میشود چسب سریش درست میکنند و در کوهستان های فین و مناطقی از جنوب حاجی آباد می روید
واژه کلیدینانمحلیرخته
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی