تیهو

تیهو
پرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشودعبدل | چهارشنبه 2 فروردين 13961130 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 3 فروردين 1396 | 6 سال پیش
عدنان این کبک نیست؟يكشنبه 6 فروردين 1396 | 6 سال پیش
عبدل در کبک : یک خط سیاه از قسمت جلوی سر آغاز شده و پس از عبور از چشم‌ها و گردن، در قسمت بالای سینه تمام می‌شود و سر و سینه خاکستری پرنده را از قسمت سفید رنگ گلو جدا می‌کند. در تیهو : این خط سیاه بعد از چشم هاتمام میشود و به زیر گردن و روی سینه نمی اید يكشنبه 6 فروردين 1396 | 6 سال پیش
  • مشکمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است
  • سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
  • تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
  • دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
واژه کلیدیتیهو
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی