تیهو

تیهو
پرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشودعبدل | چهارشنبه 2 فروردين 1396
نمای ایران سپاسپنجشنبه 3 فروردين 1396 | 5 سال پیش
عدنان این کبک نیست؟يكشنبه 6 فروردين 1396 | 5 سال پیش
عبدل در کبک : یک خط سیاه از قسمت جلوی سر آغاز شده و پس از عبور از چشم‌ها و گردن، در قسمت بالای سینه تمام می‌شود و سر و سینه خاکستری پرنده را از قسمت سفید رنگ گلو جدا می‌کند. در تیهو : این خط سیاه بعد از چشم هاتمام میشود و به زیر گردن و روی سینه نمی اید يكشنبه 6 فروردين 1396 | 5 سال پیش
مشکمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است
سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
واژه کلیدیتیهو
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی