بازار سنتی توپخانه کرمانشاە

  • بازار سنتی توپخانه کرمانشاە
  • بازار سنتی توپخانه کرمانشاە
عدنان مرادیپنجشنبه 28 بهمن 1395 | 7 سال پیشاین بازار کە یک بازار سرپوشیدە است در نزدیکی پارک شیرین کرمانشاە و قسمت قدیمی شهر قرار دارد. بافت قدیمی آن نشان از تاریخی بودن این بازار دارداین بازار کە به در تویلە قرار دارد به بازار توپخانه مشهور است. این راسته یکی از راسته های هیجده گانه بازار بزرگ کرمانشاه محسوب می شود،بازار بزرگ که از دروازه چغاسرخ شروع شده و تا دروازه پل سید جمعه ادامه دارد. در ادامه مسیر از بازار توپخانه به راسته های علافخانه، تفنگ سازی، ترکها، سراج ها، مسگرها، صحافها، حوری آباد، زرگرها، حلبی سازی، کلوچه پزها، بزاز خانه نو و کهنه، فراش باشی، صندوق سازی بنکدارها، آهنگرها و راسته بازار چال حسن خان می رسد. در گذشته که توپ های رسته توپخانه قشون در کاروانسراهای این محل نگهداری شده نام آن را راسته بازار توپخانه نهادند. دسته‌بندیبازارها و تیمچه‌هاکرمانشاهکلید‌واژهبازارتوپخانهکرمانشاە1716 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 28 بهمن 1395 | 7 سال پیش
آرام واقعا زیباست سقف های بلند و سه گوش من شخصا این بازارهارو به پاساژ های روز الان ترجیح میدم شنبه 30 بهمن 1395 | 7 سال پیش
عبدل بسیار زیبا و مستحکم .بازارهای امروزی تخریب شدنش را همون نسل میبینند به نسلهای بعدی نمیکشهشنبه 30 بهمن 1395 | 7 سال پیش
  • استان کرمانشاه
  • تکیه معاون الملکتکیه معاون الملک کرمانشاه در سال 1320 هجری و قمری در زمان حکومت مظفردین شاه و حکمرانی حسام الملک در مرکز کرمانشاه در اواسط خیابان شهید حداد عادل کنونی توسط معین الرعایا بنیان گذاشته شد. از جمله کاشی ساز ها و کاشی نگارهای صاحب سهم که عمرش را روی تزیئنات کاشی تکیه گذاشت...
  • سنگ نگاره های طاق بستانمحوطه تاریخی تاق‌بستان، در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه‌ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه قرار دارد. در این محوطه آثاری از دوره ساسانی شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام‌های تاق کوچک و تاق بزرگ وجود دارد.
  • سنگ نگاره تاق بستاندرباره اشخاص به نمایش درآمده دراین سنگ نگاره نظرات متفاوتی از سوی باستانشناسان ومحققین تاریخ ارائه گردیده است. رایج ترین این نظریه ها نفر وسط را اردش...
  • شیرین خفته (بانوی خفته)هنگام حرکت به سمت کرمانشاه در مسیر صحنه به بیستون و از فاصله ۱۰ کیلومتری بیستون، کوه بیستون و صخره های پشت آن تصویر جالبی را در ذهن انسان تداعی میکنند. دست طبیعت صخره ها را به شکل یک زن که به به پشت بر روی زمین خوابیده درآورده است.