استتار هوبره ها در صحرا

استتار هوبره ها در صحرا
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیشهوبره یا آهوبره ،‌به مرغ بمب انداز معروف است و از لحاظ تركیب و شكل ظاهری تا حدودی به بوقلمون شباهت دارد . در ایران به صورت بومی و مهاجر دیده می شود . هوبره یكی از صیدهای تاریخی و باستانی ایران قلمداد می شود . فردوسی طوسی در شاهنامه منظوم خود آنجا كه درباره شكار یلان و گردان و سپهسالاران دلیر ایران سخن به میان می آورد از شكار آهوبره به وسیله رستم و گیو و گودرز یاد می كند و جملگی این پهلوانان تهمتن ، هوبره را به وسیله تیر و كمان صید می كردند . این پرنده در جنوب و جنوب شرقی در بیابانهای اطراف بندرعباس و بیابان های لار ( لار و جنوب ) ساكن شده اند و همچنین در مركز ایران در صحرای ولدآباد و ابراهیم آباد در شرق تاكستان در جنوب قزوین هم دیده شده اند . این پرنده بین 75-65 سانتیمتر طول و حدود 3-5/1 كیلو وزن دارد كه هم اندازه میش مرغ ماده می باشد ولی از لحاظ زنگوله بال ، بسیار بزرگتر و متفاوت با آن و از نظر شكل ظاهری شبیه بوقلمون است و طول بالهای آن به 140 سانتیمتر می رسد و به طور كلی با پرو بال قهوه ای رنگ ، زیر تنه خاكستری سفید با دسته پرهای سیاه و سفید بلند كه از دو طرف گردن آویزان است و حالت دامن مانندی به آن می دهد مشخص می شوند و دارای نشان و رنگ و حالتی شبیه پوست پلنگ هستند . همچنین انتهای شاهپرهای بال سیاه است . در زمستان سطح پشتی شاهپرهای ثانویه سفید می شود . پرواز این پرنده سنگین و آهسته است و درهنگام پرواز ابتدا به تندی راه می رود و بعد پرواز می كند و دارای دم نسبتا بلندی است . هوبره پرنده ای تماشایی است كه در هنگام پرواز پرهای زیبایش تلوتلویی از رنگ سفید و قهوه ای دارد. منطقه رویت : حدفاصل زواره به انارک - عکس : جمال زعیمی یزدی - آذر 95دسته‌بندیاصفهانگیاهان و جانورانکلید‌واژهاستتارهوبرهصحرا1486 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیش
عبدل پرنده زیبایی استپنجشنبه 2 دی 1395 | 7 سال پیش
آرام جالب بود شنبه 4 دی 1395 | 7 سال پیش