چهارطاقی و قلعه باستانی نخلک

  • چهارطاقی و قلعه باستانی نخلک
  • چهارطاقی و قلعه باستانی نخلک
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیشنخلک بقایایی از یک آبادی معدنچیان دوره ساسانی) قدمت بناهای نخلک به بیش از 1800 سال میرسد.در دوران ساسانی این بناها در مجاورت معدن سرب و نقره نخلک بنا شده است که این معدن با قدمتی همتراز با چهار طاقی و حتی قدیمیتر به عنوانه موزه معدنی کشور شناخته شده است همزمان با ساخت چهار طاقی نخلک در فاصله کوتاه از این چهار طاقی دژی مستحکم ساخته میشودکه به احتماله زیاد برای در امان نگهداشتن مواده معدنی ارزشمند استخراج شده توسط کارگران ار هجوم یاغیان بنا گردیده. در دوران ساسانی بعد از استخراج نقره از معدن ان را به قلعه برده و در ضرابخانهای همان قلعه به سکه تبدیل می شوده و از ان حفاظت می کردند سپس سکه ها را به سپاهان یا همان اصفهان امروزی منتقل میکردند. و چهار طاقی نخلک به این دلیل ساخته شد که کارگران و سپاهیان معدن به نیایش خدای یکتای بپردازند. ان چهار طاقی همانند نماز خانه مسلمانان در این دوره عمل میکرده است. قلعه نخلک دژی مستحکم است که در مجاورت چهارتاقی بنا گردیده.زیربنای قلعه 1600 متر مربع میباشد.چهار برج دیدبانی در چهار گوشه قلعه قرار دارد که در این چهار برج پنجره های برای تیراندازی تعبیه شده است در دو طرف در ورودی قلعه دو اتاق نگهبانی قرار دارد. یکی از اتاقها در حال حاضر تخریب شده ولی اتاق دیگری سالم باقیمانده است.(برگرفته از نقش نگار) عکس:جمال زعیمی یزدی -آذر 95 دسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هااصفهانکلید‌واژهنخلکمعدنسربچهارطاقیساسانیان1732 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 1 دی 1395 | 7 سال پیش
عبدل ایران کهنشنبه 4 دی 1395 | 7 سال پیش
عدنان ایران ماچهارشنبه 29 دی 1395 | 7 سال پیش