جاده شهرکرد - ناغان - ایذه

  • جاده شهرکرد - ناغان - ایذه
  • جاده شهرکرد - ناغان - ایذه
جمال زعیمی یزدیسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیشجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد که مناظر دیدنی و چشم نواز در آن کم نیست. کوهستان ، رودخانه های پرآب و خروشان ، باغات ، مزارع و شالیزارهای دیدنی در اطراف مسیر بسیار میباشد. همچنین تماشای دریاچه سدهای کارون و مخصوصا تماشای پل کارون 3 یکی دیگر از جاذبه های این مسیر میباشد. مسیر پرپیچ و خم ولی دارای آسفالتی با کیفیت میباشد. عکس : جمال زعیمی یزدی-مرداد95دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاخوزستانکلید‌واژهجادهشهرکردناغانایذهاهوازکارون2514 بازدید
عبدل بسیار چشم نواز و دیدنی سه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیش
محمد عالی بود ♥يكشنبه 17 مرداد 1395 | 7 سال پیش
عطاءاله مناظر چشم نوازی استپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 7 سال پیش