جاده شهرکرد - ناغان - ایذه

جاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد

  • جاده شهرکرد - ناغان - ایذه
  • جاده شهرکرد - ناغان - ایذه
جمال زعیمی یزدیسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 8 سال پیشجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد که مناظر دیدنی و چشم نواز در آن کم نیست. کوهستان ، رودخانه های پرآب و خروشان ، باغات ، مزارع و شالیزارهای دیدنی در اطراف مسیر بسیار میباشد. همچنین تماشای دریاچه سدهای کارون و مخصوصا تماشای پل کارون 3 یکی دیگر از جاذبه های این مسیر میباشد. مسیر پرپیچ و خم ولی دارای آسفالتی با کیفیت میباشد. عکس : جمال زعیمی یزدی-مرداد95دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاخوزستانکلید‌واژهجادهشهرکردناغانایذهاهوازکارون57748 بازدید
عبدل بسیار چشم نواز و دیدنی سه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 8 سال پیش
محمد عالی بود ♥يكشنبه 17 مرداد 1395 | 8 سال پیش
عطاءاله مناظر چشم نوازی استپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 8 سال پیش
شوشترنادر چقاجردینادر چقاجردیشوشترابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.
فرش زمرّدین بهاریمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانفرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
پل شهدای لالیمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانپل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
دریاچه سد گتوندعلیامهرداد زینلیانمهرداد زینلیاندریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
ضیافت بهارمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
بند میزان شوشترعلی امیرپورعلی امیرپوربند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
پل قوسی کارون 3جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیپل قوسی کارون 3این پل بر روی دره ای به عمق 250 متر واقع در محدوده دریاچه سد و نیروگاه کارون 3 و به جهت جایگزینی جاده قدیمی ایذه – شهرکرد ساخته شده.
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
مجموعه آبشارهای شیوندمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانمجموعه آبشارهای شیوندجلوه زیبای طبیعت در شمال خوزستان
طبیعت بهاری دهدزمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانطبیعت بهاری دهدزمرتفع ترین شهر استان خوزستان