زیبائیهای باغ دولت آباد یزد

  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزد
  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزد
  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزد
  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزد
عبدل شعبانیسه‌شنبه 18 خرداد 1395 | 7 سال پیشاین باغ و عمارت بسیار زیبای درون آن چشم نواز و تحسین برانگیز استدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هایزدکلید‌واژهزیبائیهایباغدولتابادیزد1448 بازدید
آرش در توضیحات ورودیه باغ نوشته که سازنده عمارت ابتدا قناتی می سازد و سپس باغ را بنا می نهد. تولیت این اثر که جزو میراث جهانی به ثبت رسیده است گویا اکنون در دست نوادگان سازنده آن است.پنجشنبه 1 مهر 1395 | 7 سال پیش
  • باغ دولت‌ آباد یزدباغ دولت‌آباد از باغ‌های قدیمی شهر یزد در کشور ایران و هم ردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده ماهان در کرمان می‌باشد. بادگیر عمارت بادگیر آن با ارتفاع ۳۳/۸ متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهان است. این باغ در تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۳ به شماره ۷۷۴ در ردیف آثار ملی ایران قرار گرفته است؛ و همچنین یکی از باغ‌های ایرانی ثبت شده در میراث جهانی توسط یونسکو است.
  • مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
  • مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
  • امیرچخماق یزدپانوراما از میدان امیرچخماق یزد
  • مسجد جامع امیرچخماقمجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود که تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مجموعه با ارزش شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، نخل، آب انبار و تکیه امیر چخماق می باشد.