باغ مزار کدکن

باغ مزار کدکن
مجید | شنبه 11 ارديبهشت 13951104 بازدید
مجموعه تاریخی باغ مزار کدکنمجموعه تاریخی فرهنگی باغ مزار در مرکز شهر کدکن واقع است.
باغ مزارمجموعه تاریخی تفریحی باغ مزار کدکن
طبیعت زمستانی شهر کدکنطبیعت زیبا و دل انگیز زمستانی شهر کدکن برف زمستانی در باغات و دشت های منطقه کدکن نمایانگر نعمات بی دریغ الهی می باشد.
واژه کلیدیباغمزارکدکن
مجید رفیعیمجید رفیعیهموند از پنجشنبه 25 دی 1393