نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست

  • نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست
  • نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست
محمد غریب معاذی نژادشنبه 21 فروردين 1395 | 7 سال پیشافق رنگی پاوه بواسطه نقش مایل بودن نور خورشید وبزرگتر بودن قطر ذرات موجود در اتمسفر نسبت به طول موج تابیده شده دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهکلید‌واژهغروبپاوهارتفاع1150 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 22 فروردين 1395 | 7 سال پیش
عبدل با من غروب را به تماشا نشسته ای آنقدر عاشقانه که تنها نشسته ای. تماشای غروب واقعا زیباستدوشنبه 23 فروردين 1395 | 7 سال پیش