نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست

  • نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست
  • نمایی از غروب پاوه در ارتفاعات بالادست
افق رنگی پاوه بواسطه نقش مایل بودن نور خورشید وبزرگتر بودن قطر ذرات موجود در اتمسفر نسبت به طول موج تابیده شده محمد غریب | شنبه 21 فروردين 13951002 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 22 فروردين 1395 | 7 سال پیش
عبدل با من غروب را به تماشا نشسته ای آنقدر عاشقانه که تنها نشسته ای. تماشای غروب واقعا زیباستدوشنبه 23 فروردين 1395 | 7 سال پیش