عسل وحشی

  • عسل وحشی
  • عسل وحشی
  • عسل وحشی
  • عسل وحشی
منطقه لاور کوه الان پر از گل های وحشی و بادام کوهی و زنبورهای عسل در حال جمع اوری شهد گلعبدل | يكشنبه 9 اسفند 13941429 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 اسفند 1394 | 6 سال پیش
طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فینلاورکوه دشت وسیعی بر فراز کوه آردان (رشته کوه شمالی فین) میباشد
قبرهای کهناز این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد ...
واژه کلیدیعسلوحشی
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی