بوته خار همراه با میوه قرمز

بوته خار  همراه با میوه قرمز
گیاه خار دار که در زبان گیلکی به خاز یا کنگه معروف است .10
علیرضا | جمعه 16 بهمن 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید