قبرهای کهن

  • قبرهای کهن
  • قبرهای کهن
  • قبرهای کهن
از این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد که قبرهای شرقی در اوایل انقلاب با عملیات راهسازی و .. تخریب شد و تعداد کمی از این قبرها که بالای کوه هست هنوز مانده اند قدمت ان باید دیرینه شناسان با کاوشهای باستانی تشخیص دهند میگویند از زمان پرتغالیها هست . چون قبرهای شرقی ورودی فین مشرف به برجهای دیده بانی قلعه فین واقع میشدعبدل | جمعه 11 دی 13941060 بازدید
عسل وحشیفصل گل و گیاه و عسل و طبیعی در کوههای فین هرمزگان
طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فینلاورکوه دشت وسیعی بر فراز کوه آردان (رشته کوه شمالی فین) میباشد
زره پوشاین ملخ بزرگ زمان قدیم به مزارع حمله میکرد و کمتر از یک روز تمام مزرعه میشد چوب خالی . پدر و مادرم تعریف میکردند که زمان حمله ملخ ها مردم برای تهیه غذا از انها به صید انها رفته و شب هنگام انها را گونی گونی شکار کرده و میجوشاندند و بعنوان غذا میخوردند . در فین به این ملخ بزرگ میگ باباجمال میگویند ونوع دیگری از این ملخ بزرگ یک دست خاکی رنگ است که به ان میگ باز میگویند . سالهاست از این نوع ملخ دیده نشده .. خوب به قیافه زره پوش ان دقت کنید .
واژه کلیدیقبرکهن
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی