زبان گنجشک

زبان گنجشک
درخت زبان گنجشک که در منطقا اورامانات به آن (ون) می گویند . استفاده های مفیدی دارد.ازجمله: برگ آن برای تسکین درد های روماتیسمی و شستوشوی کلیه و مثانه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از شیره آن که با نسب کاسه های کوچک گلی بدست می آید به عنوان سقز و یا در تهیه آدامس استفاده می شود . مردم از این راه درآمد خوبی بدست می آورند.10
کیان | شنبه 28 آذر 1394
عبدل | شنبه 28 آذر 139400
دانه های خوشمزه ای هم دارد پسته کوهی . ون . گن . بنه هر جایی به نامی نامیده میشه
نمای ایران | شنبه 28 آذر 139400
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید