روستای صخره ای کندوان

روستای صخره ای کندوان
کندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان است. چیزی که این روستای زیبا را متمایز می کند این است که دو روستای دیگر که یکی در ترکیه و دیگری در آمریکاست خالی از سکنه هستند.اما کندوان بیش از800 نفر جمعیت دارد .تقریبا نیمی از سال یخبندان می باشد .حتی در تابستان بارش ها گاهی اوقات به صورت تگرگ است رود خانه کوچکی که از وسط روستا می گذرد کندوان را به دو قسمت بازار و خانه های مخروط شکل تقسیم کرده است.کیان | جمعه 27 آذر 13941262 بازدید
عبدل زیبا و با مردمانی از جنس بهترینهاشنبه 28 آذر 1394 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسشنبه 28 آذر 1394 | 7 سال پیش
کیان ژالههموند از پنجشنبه 26 آذر 1394