لاله واژگون

  • لاله واژگون
  • لاله واژگون
عمر این گیاه بسیار کوتاه است .گل دهی آن از اوایل اردیبهشت شروع می شود .درایران حدود 15 گونه لاله واژگون شناسایی شده است. در مناطق مختلف با نام های لاله اشک . اشک مریم هم این گل را می شناسند. از جملله جاهایی که این گیاه زیبا می روید: چهار محال و بختیاری،غرب استان اصفهان،ارتفاعات استان کرمانشاه و استان لرستان است10
کیان | پنجشنبه 26 آذر 1394
نمای ایران | جمعه 27 آذر 139400
سپاس
عبدل | جمعه 27 آذر 139400
چه پر گل. خیلی قشنگه
مریم | دوشنبه 14 دی 139400
خیلی قشنگه دلم پر میزنه واسه بهار ودیدن روی گل 
زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
میرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیلالهواژگون
کیان ژالهعضویت از پنجشنبه 26 آذر 1394