پرندگان مهاجر

  • پرندگان مهاجر
  • پرندگان مهاجر
مهرداد زینلیاندوشنبه 18 آبان 1394 | 8 سال پیشفصل سرما که از راه می رسد، خیل پرندگان مهاجر و مرغان سپید ماهی خوار، سفر طولانی خود از سرزمین های شمالی کره زمین را به سمت تالاب های فلات مرکزی ایران پایان می دهند و به زمستان گذرانی در این زیست گاه های طبیعی می پردازند. رودخانه ی زاینده رود یکی از این زیست گاه های طبیعی است. شهر اصفهان در فصل سرما با وجود این میهمانان زیبا و خوش رنگ و آب زیبایی دو چندان می یابد و اهالی خطه ی سپاهان به خوبی از این میهمانان زمستانی پذیرایی می کنند.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانکلید‌واژهپرندهمهاجرزاینده روداصفهان1239 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 19 آبان 1394 | 8 سال پیش
عطاءاله بسیار زیباستپنجشنبه 5 آذر 1394 | 8 سال پیش