پاییز هورامان .پاوه

پاییز هورامان .پاوه
محمد غریب معاذی نژاديكشنبه 3 آبان 1394 | 8 سال پیشفضای منحصر بفرد پاوه وهورامان (اورامانات ) در فصل پاییز آرام بخش روح وروان بوده وهر مسافری را به خود جذب مینماید .خش خش برگها ویافتن گردوهای افتاده بر زمین انگیزه گشت وگذار را بیشتر می نماید .پنهان کاریهای گردو توسط سمور در باغات هورامان .دیدنی بوده وهر نقطه ای از باغات این سرزمین رویایی مملو از علایم ومشخصه های سمور می باشد در واقع در کنار هر گردویی که پنهان می شود دو چاله کوچک به عنوان نشانه کنده شده وگردو در یک گوشه ای با مشخصه های خاص چال می گردد.این جانور کوچک به خیال خود باران وبرفی در کار نبوده ومی تواند درفصل دیگری انها را برداشت نماید در درون این فضای سبز دهها مورد از این نمادها دیده می شوند .هوای مطبوع پاییزی وبوی به های دیر رس همه وهمه از جاذبه های پاوه وهورامان در فصل پاییز می باشد دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهجنگل‌هاکلید‌واژهپاییزهورامانپاوه1814 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 4 آبان 1394 | 8 سال پیش
عبدل چه توصیف زیبایی و چه روستای قشنگی دوشنبه 4 آبان 1394 | 8 سال پیش
فرصاد عالیدوشنبه 4 آبان 1394 | 8 سال پیش
مریم بسیار عالی مرا به لحظه های ناب کودکی به روستای زیبا وکوهستانی دلفارد که طبیعتش شباهت زیادی به منطقه کردستان دارد با کوهای پوشیده از درختان اورس وبنه وکهکم وباغ های گردو وانار وغیره ،،،خیلی دوست دارم به کردستان سفر کنم ....جمعه 6 آذر 1394 | 8 سال پیش