دریاچه سد کارون 3

دریاچه سد کارون 3
جمال زعیمی یزدیجمعه 3 مهر 1394 | 8 سال پیشسد کارون ۳ یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است، که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران احداث شده‌است. دریاچه سد کارون 3 - شهریور94 عکس : جمال زعیمی یزدیدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاخوزستانکلید‌واژهدریاچهکارونایذه1505 بازدید
عبدل آب یعنی زندگیشنبه 18 مهر 1394 | 8 سال پیش