گل های تابستانی

گل های تابستانی
گل همواره ذهن را به سوی بهار سوق می دهد. اما دل طبیعت همیشه چون گنج نهان رازهایی نهفته دارد رازهایی به رنگ گل های فصل خویش. شاید کمتر نقطه ای از این دیار را بتوان یافت که در گرمترین و بی آب ترین زمان خویش گل هایی در دامن نداشته باشد گل هایی که اکثرا خاصیت دارویی و زینتی دارند. گاهی که پا به دل طبیعت می گذارم به گل های خوش رنگ و خوش بویی بر می خورم که شرط انصاف را در آن می بینم با شما به اشتراک بگذارم. 30
عدنان | شنبه 20 تير 1394
عبدل | شنبه 20 تير 139410
بی نظیر
نمای ایران | يكشنبه 21 تير 139410
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگلتابستان
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com