قرقی

قرقی
محمد نورمحمديانپنجشنبه 11 تير 1394 | 8 سال پیشجنگل های ارسباران درای تنوع بسیار زیاد حیوانات وحشی می باشد. كه می شود برخی از انها را با بازدید از این منطقه مشاهده كرد.دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشآذربایجان شرقیگیاهان و جانورانکلید‌واژهارسبارانقرقی1874 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 11 تير 1394 | 8 سال پیش
عبدل پرنده زیبایی است . امیدوارم انقدر پرندگان و جانواران زنده بماننده که نسلهای اینده به راحتی بتوانند انها را ببینندشنبه 13 تير 1394 | 8 سال پیش
hamed سلام من یک قرقی زخمی را پیدا کرده بودم و با چند ماه مراقبت از این پرنده زیبا و اصیل به محل زندگیش جنگلهای ارسباران فرستادم  يكشنبه 25 بهمن 1394 | 7 سال پیش
مسافرسلام احسنت به شما حامد خان. کار خیلی ارزشمندی کردید.پنجشنبه 3 اسفند 1396 | 5 سال پیش