گذری بر خانه باغ های پاوه / پشته

  • گذری  بر خانه باغ های پاوه  /   پشته
  • گذری  بر خانه باغ های پاوه  /   پشته
محمد غریب معاذی نژادسه‌شنبه 12 خرداد 1394 | 8 سال پیشهمه شاخصه های شهری و روستایی شهرستان پاوه .چشم نواز و منحصر بفرد می باشند .این بار سری به خانه باغهای پایین دست پاوه ،نزدیک روستای خانقاه .یعنی خانه باغهای پشته می زنیم .اینجا بوی هنر ،خلاقیت ، تاریخ و قدمت می آید ،سنگ سنگ این خانه باغها بوی صلابت واستواری مردان وزنان هورامان را می دهند. ارتباط منطقی با محیط واستفاده های بهینه از جغرافیا ، مهمترین خصیصه این ناحیه جغرافیایی می باشد ..هر چند که امروزه همه معادلات زندگی ،نظم وانظباط خود را از دست داده ، ولی هستند افرادی که آرامش روح وران خود را به هیچ چیز نمی فروشند دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانشاهکلید‌واژهخانهباغپاوهپشته1389 بازدید
عبدل همه سنگ و خشکه چین و استادانه زیبا ستچهارشنبه 13 خرداد 1394 | 8 سال پیش
فرصاد بسیار زیباپنجشنبه 14 خرداد 1394 | 8 سال پیش
حسن پاوه و اورومانات با مردمانی سخت کوش و مهمان نواز ،چند سالی در خدمت این مردم در استان کرمانشاه بودم، تلاششان قابل تحسین است،جمعه 5 تير 1394 | 8 سال پیش